BESTUUR

Bestuur

Oirschots Rijvereniging is nauw verwant met stichting "Het Vierspan". Stichting ‘het Vierspan’ is eigenaar van de accommodatie. Voor beiden is het correspondentieadres: Notel 53, 5688 NB Oirschot.

 

Naast een algemeen bestuur beschikt de vereniging over diverse commissies, waaronder de commissie ruitersport. Zo valt o.a. de dagelijkse gang van zaken m.b.t. de wedstrijden voor paarden, pony's en recreanten onder de commissie ruitersport.

Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Functie

Naam

Functie

Naam

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid, catering

Bestuurslid, beheer rijhal

Bestuurslid

Commissie Ruitersport

Functie

Naam

Secretariaat paarden

Secretariaat pony's

Secretariaat recreanten

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid