TARIEVEN

Tarieven

Lidmaatschap  -  Contributie per jaar

Seniorlid (actief lid, paarden)

Juniorlid (actief lid, pony's)

Recreantlid

Startkaardlid (Alleen startkaart; geen gebruik accommodatie)

Donateur (rustend lid)

€135,-

€120,-

€65,-

€65,-

€15,-

Lessen

Paarden (per 10 lessen, dressuur of springen)

Pony's (2x per week, dressuur en/of springen)

€75,-

n.n.t.b.

Verhuur rijhal

Helft grote rijhal of kleine rijhal; meerdere gebruikers tegelijk mogelijk; overdag zonder lampen

Helft grote rijhal of kleine rijhal; meerdere gebruikers tegelijk mogelijk; 's avonds met lampen

Helft grote rijhal of kleine rijhal; per dag individueel afgehuurd

(Formulier verhuur rijhal)

€25,-

€25,-

 

€150,-

Abonnement

Toegang voor 1 jaar tot manege per combinatie 

(zie Spelregels)

€250,-

Meer informatie? Neem contact op met voorzitter@oirschotsrijvereniging.nl